Despre instalațiile industriale care utilizează solvenţi organici

Scopul acestui capitol din Directiva Emisii Industriale este de a preveni sau de a reduce efectele directe şi indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili (COV) asupra mediului şi sănătăţii umane, prin stabilirea condiţiilor de funcţionare pentru instalaţiile industriale care utilizează solvenţi organici și stabilirea limitelor de emisii pentru COV. Acest capitol acoperă diverse activități care implică utilizarea solvenților organici, precum aplicarea unui strat de acoperire, degresarea, imprimarea, tipărirea, producerea materialelor de acoperire, fabricarea produselor farmaceutice, conversia cauciucului, aşa cum sunt ele descrise în Partea 1 din Anexa nr. 7 a Legii nr. 278/2013.

Operatorii care exploatează instalaţiile ce utilizează solvenţi au obligaţia aplicării măsurilor şi tehnicilor asociate celor mai bune tehnici disponibile care să asigure conformarea condiţiilor de operare cu una din următoarele cerinţe:

  • Respectarea valorilor limită de emisie pentru COV în gazele reziduale şi nivele maxime pentru emisiile fugitive (exprimate ca procent din consumul de solvenţi) sau a valorilor limită ale emisiei totale (Partea a 2-a din din Anexa nr. 7 a Legii nr. 278/2013).
  • Aplicarea unei Scheme de reducere cu scopul eliminării şi reducerii poluării emisiilor de COV la sursă prin înlocuirea sau reducerea solvenţilor pe bază de COV cu solvenţi pe bază de apă sau cu substanţe cu conţinut mai mic de COV, reducere echivalentă cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile limită de emisie (Partea a 5-a din din Anexa nr. 7 a Legii nr. 278/2013).

Totodată, se are în vedere înlocuirea solvenților din procesele tehnologice, clasificate drept cancerigene, mutagene ori toxice pentru reproducere care au efecte dintre cele mai grave asupra sănătății cu substituenți cu proprietăţi tehnice asemănătoare dar cu potențial de risc mai mic.