Comunicat de presa_5 martie 2018

ZIUA MONDIALA A MEDIULUI 2017

ZIUA MONDIALA A MEDIULUI 2017 DESCARCA /documents/840392/0/Informare+de+presa_APM+Cluj_ziua+mondiala+a+mediului+2017.doc/5b7fcd75-0508-421d-ba38-4046f874339d  

Lista informatii MEDIU APM CLUJ_2013

/files/My Folder/Comunicate de presa/listainformatiiMEDIUAPMCLUJ2013.doc

APM Cluj_formular tip pentru reclamatia administrativa

/files/My Folder/Comunicate de presa/APMClujformulartippentrureclamatiaadministrativa.doc

APM Cluj_formular de contestare a deciziei

/files/My Folder/Comunicate de presa/APMClujformulardecontestareadeciziei.doc

APM Cluj_formular tip pentru solicitatea de informatii de interes public

/files/My Folder/Comunicate de presa/APMClujformulartippentrusolicitateadeinformatiideinterespublic.doc

BULETIN INFORMATIV_APM CLUJ_2013

BULETININFORMATIVAPMCLUJ2013.ppt  

Informare de presa_10.10.2012

/files/My Folder/Informare presa/Informaredepresa10.10.2012.doc

Agenda Zilei Mondiale a Mediului-5 iunie2012

/files/My Folder/Comunicate de presa/agendaZileiMondialeaMediului5iunie2012.doc

Informare de presa_20.04.2012- II

Informare de presa_20.04.2012- I

Informare de presa_ ARPM Cluj- Napoca_27.05.2011

/files/My Folder/Comunicate de presa/InformaredepresaARPMClujNapoca06.04.20112.doc

Informare de presa_ARPM Cluj Napoca_16.05.2011

/files/My Folder/Informare presa/InformaredepresaARPMCluj-Napoca16.05.2011.doc

Informare de presa_ARPM Cluj Napoca_06.05.2011

/files/My Folder/Informare presa/InformaredepresaARPMCluj-Napoca06.05.2011.doc

Informare de presa_ARPM Cluj Napoca_04.04.2011

/files/My Folder/Informare presa/InformaredepresaARPMCluj-Napoca04.04.2011.doc

Informare de presa_ARPM Cluj Napoca_01.04.2011

/files/My Folder/Informare presa/InformaredepresaARPMCluj-Napoca01.04.2011.doc

Informare de presa_ARPM Cluj Napoca_31.03.2011

/files/My Folder/Informare presa/InformaredepresaARPMCluj-Napoca31.03.2011.doc

Informare de presa_ARPM Cluj Napoca_21.03.2011

/files/My Folder/Informare presa/InformaredepresaARPMCluj-Napoca21.03.2011.doc

Informare de presa_ARPM Cluj Napoca_18.03.2011

/files/My Folder/Informare presa/InformaredepresaARPMCluj-Napoca18.03.2011.doc