”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ –INTRODUCEREA TERENULUI DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN –STR. PINTICULUI (ZONA DE DRUM SITUATĂ ÎNTRE OCNA DEJ ȘI SAT PINTIC” în municipiul Dej, str. Pinticului F.N., jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: Titular: MUNICIPIUL DEJ Dej, str. 1 Mai nr. 2, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”