REGULAMENTUL (CE) NR. 48/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I AL CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind detergen?ii

REGULAMENTUL (UE) NR. 259/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I AL CONSILIULUI din 14 martie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce prive?te utilizarea fosfa?ilor ?i a altor compu?i ai fosforului în detergen?ii de rufe destina?i consumatorilor ?i în detergen?ii pentru ma?ini automate de spălat vase destina?i consumatorilor

REGULAMENTUL (CE) NR. 48/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I AL CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind detergen?ii (Text cu relevan?ă pentru SEE)