Copie a PIC - 2010 import_export_form

SITUATIA EXPORTULUI DE SUBSTANTE SI AMESTECURI IN ANUL 2011- SITUATIA IMPORTULUI DE SUBSTANTE SI AMESTECURI IN ANUL 2011

REGULAMENTUL (CE) NR. 689/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 iunie 2008 privind exportul ?i importul de produse chimice periculoase

TABEL PIC - 2012