Informaţii privind raportarea E-PRTR

 

Informaţii privind raportarea E-PRTR

 


A fost lansat WEB site-ul european al Registrului E-PRTR, care poate fi consultat accesand adresa : http://prtr.ec.europa.eu

formular pentru raportare PRTR

-indrumar de lucru

 

Legislatie:

1. HG 140 din 6 februarie 2008

2. Document Ghid pentru implementarea PRTR European

3. Regulamentul EPRTR