În atenţia operatorilor economici din industriile extractive ale căror deşeuri intra sub incidenţa prevederilor HG nr 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

Deseurile provenite din industriile  extractive se gestioneaza specific conform prevederilor HG nr 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive si ale Ordinului ministrilor nr. 2042/2934/180/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia care transpun  în legislaţia naţională Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive cu modificarile si completarile ulterioare

HG nr. 856/2008 prevede in Cap. III art. 8, necesitatea si obligativitatea intocmirii Planului  de gestionare a deşeurilor:    (1) Operatorii elaborează planul de gestionare a deşeurilor extractive pentru reducerea, tratarea, valorificarea şi eliminarea acestora, având în vedere principiul dezvoltării durabile.

Planul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de extracţie, avizat de ANRM depus de operatorii economici la APM Maramures va respecta Normativul de conţinut al planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul 2042/2934/180/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia.

Operatorii economici detinatori ai licentelor de exploatare emise de ANRM obtinute inainte de intrarea in vigoare a reglementarilor mentionate la data de  26 ianuarie 2011, au avut obligatia sa intocmeasca si sa depuna la APM Maramures Planurile de gestionare a deseurilor din industriile extractive in maxim 6 luni de la data de 26 ianuarie 2011 in vederea derularii procedurilor de emitere/revizuire a autorizatiilor de mediu. Operatorii economici detinatori ai licentelor de exploatare emise de ANRM pot desfasura activitatile de exploatare doar in prezenta autorizatiilor de mediu pentru functionare.

Anexam

 

 

Operatorii economici care detin/ vor detine planuri de gestionare a deseurilor din industriile extractive avizate de ANRM, le vor depune la APM Maramures, in vederea  parcurgerii procedurii de aprobare si a emiterii/revizuirii autorizatiilor de mediu.

 

Pentru nelamuriri puteti trimite solicitari la adresa de e-mail deseuri@apmmm.anpm.ro.

 

 


Ghiduri privind stocarea temporara a deseurilor

Centralizator agenți economici autorizați să desfășoare activități de colectare/tratare deseuri AUGUST 2018