homepage

RADIOACTIVITATE

Pe teritoriul judeţului Prahova există două staţii de supraveghere a radioactivităţii mediului: staţia RA 36 Ploieşti şi staţia RA 07 Babele, staţii ce fac parte din Reţeaua Naţionala de Supraveghere a Mediului, prevăzută cu o dotare unitară de echipamente şi în care programele de supraveghere a radioactivităţii mediului  se fac după o metodologie unică de prelevare, pregătire şi măsurare a probelor de mediu.

Staţia de Supraveghere a Mediului 36 – Ploieşti(staţie de câmpie situată la o altitudine de 217 m)  este o staţie de lucru  cu program de 11 ore şi efectuează  prelevări şi măsurări de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, apă potabilă, apă brută din râul Teleajen, sol necultivat şi vegetaţie spontană, în scopul detectării creşterii nivelelor de radioactivitate în mediu si realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

Staţia de Supraveghere a Mediului 07 – Babeleeste situată în Munţii Bucegi, la 2206 m altitudine şi, dată fiind importanţa ei în cadrul reţelei naţionale, are un program de lucru  de 24 ore şi efectuează  prelevări şi măsurări de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, sol necultivat şi vegetaţie spontană, în scopul detectării creşterii nivelelor de radioactivitate în mediu si realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

Atât Staţia de Radioactivitate 07/Babele, cât şi Staţia de Radioactivitate a Mediului 36/Ploieşti efectuează în prezent măsurări de radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu, calcule de concentraţii ale radioizotopilor naturali Radon si Toron, cât si supravegherea dozelor gamma absorbite în aer.

În cadrul programului standard de monitorizare desfăşurat în cadrul celor două staţii  se urmăresc factorii de mediu:

  • aer– prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică a aerosolilor şi a   depunerilor atmosferice (umede şi uscate), precum şi măsurarea continuă a debitului de doză gama externă absorbită,
  • apă – prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică a apelor principalelor cursuri in cazul nostru raul Teleajen, precum şi apă potabilă,
  • vegetaţie– (cu perioada de prelevare aprilie – octombrie), prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică a vegetaţiei spontane şi comestibile (cereale, etc),
  • sol necultivat– prin determinarea activităţii beta globale şi analiza gama spectrometrică