Calitate Aer

Regiuni APM-uri Regiunea 1 Nord – Est Agentia pentru Protectia Mediului Bacau ...

Accesare baza de date privind calitatea aerului la nivel european

Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului (CECA) furnizează datele referitoare la calitatea aerului din România către baza de date europeană a calităţii aerului . CECA realizează periodic...

Informare privind calitatea aerului la nivel european

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/interpolated-air-quality-data-1

Informare privind ozonul NRT, la nivel euopean

CECA furnizează datele referitoare la calitatea aerului din România privind ozonul , prin transmisie NRT a datelor din Reţeaua Natională de Monitorizare a Calităţii Aerului, de la un număr...