Back

Informare privind ozonul NRT, la nivel euopean

CECA furnizează datele referitoare la calitatea aerului din România privind ozonul , prin transmisie NRT a datelor din Reţeaua Natională de Monitorizare a Calităţii Aerului, de la un număr de 33 de staţii în prezent, urmând ca transmisia să se extindă la mai multe staţii din cadrul RNMCA.

Informare privind Ozonul NRT , la nivel european :

http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map