Back

Ghidul practic al panificării de mediu

Ghidul practic al planificării de mediu

Prin aplicarea metodologiei de elaborare a planurilor de acţiune pentru mediu pot fi depăşite anumite probleme cu care autorităţile se confruntă în managementul problemelor de mediu la nivel local şi regional. Acest lucru poate fi realizat prin:

  • Asigurarea cooperării între diverse grupuri ale factorilor interesaţi. Planul de acţiune trebuie coordonat de un grup reprezentativ pentru diversele părţi interesate în încurajarea contactelor între exponenţii societăţii.
  • Sprijin acordat din partea publicului pentru identificarea şi realizarea acţiunilor de mediu. Planul de acţiune contribuie la educarea publicului în ceea ce priveşte soluţionarea celor mai importante probleme ale comunităţii locale. Un public bine informat şi interesat va participa cu siguranţă la implementarea acţiunilor de mediu.
  • Abordarea integrată în ceea ce priveşte managementul de mediu. Managementul mediului este realizat adeseori ad-hoc în multe dintre comunităţi. Planul de acţiune oferă un instrument pentru o analiză comprehensivă a problemelor de management de mediu şi oferă soluţii pentru rezolvarea lor.
  • Asigurarea de resurse necesare soluţionării problemelor de mediu. Procesul de planificare implică evaluarea problemelor de mediu precum şi identificarea căilor de soluţionare a celor mai stringente probleme de mediu. Scopul procesului de planificare este de a dezvolta un program cuprinzător, cu acţiuni concrete pentru îmbunătăţirea calităţii mediului, prin folosirea resurselor disponibile.
  • Asigurarea capacităţii de a folosi oportunităţile de finanţare existente. Planul de acţiune poate fi folosit ca un instrument pentru atragerea de fonduri europene şi implementarea sistematică a investiţiilor mari.
  • Corelarea cu planuri şi strategii existente la oricel nivel. Modalitatea de aplicare a metodologiei planului de acţiune dezvoltă abilităţile participanţilor de a gândi într-o manieră strategică şi sistematică şi de a identifica mecanismele de integrare a planificării de mediu în celelalte procese de planificare.
  • Cerinţele implementării legislaţiei Uniunii Europene. Procesul de planificare urmăreşte asigurarea implementării legislaţiei Uniunii Europene şi identificarea acţiunilor pentru satisfacerea acestor cerinţe.

Ghidul practic al planificării de mediu a fost elaborat în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu sprijinul experţilor colaboratori, în cadrul Proiectului de Twinning RO 2006/IB/EN/09 Implementation and Enforcement of the Environmental Acquis at National Level and Coordination of the 8 Regional Twinning Projects.

Ghidul practic al planificării de mediu tratează pe rând, cele 4 etape ale procesului de planificare de mediu, aducând informaţii noi în ceea ce priveşte atât metodologia de evaluare a problemelor de mediu cât şi stabilirea priorităţilor de acţiune, clarificând unele aspecte legate de organizarea şi desfăşurarea acestui proces.

Prin structura sa, prin conţinutul mare de informaţii, precum şi prin exemplele practice prezentate atât în cuprinsul documentului cât şi în anexele acestuia, Ghidul practic al planificării de mediu oferă o bază de pornire în elaborarea planurilor de acţiune pentru mediu.

 Pentru informaţii suplimentare vǎ rugăm consultaţi fişierul Ghidul practic al planificării de mediu