Cadru general

ANPM asigură funcţionarea laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, radioactivitatea mediului, deşeuri, zgomot şi vibraţii.

Laboratoarele efectuează analize în sistem de calitate acreditat, conform referenţialului SR EN ISO 17025. Acreditarea conferă încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea laboratoarelor şi creşte credibilitatea activităţilor laboratoarelor şi implicit a rezultatelor obţinute de acestea.

Principalele atribuţii ale laboratoarelor :

- Asigură asistenţă tehnică autorităţilor competente în scopul evaluării poluării mediului

- Coordonează, pentru domeniile de competenţă, activităţile laboratoarelor agenţiilor pentru protecţia mediului responsabile pentru analiza probelor prelevate în cadrul programelor de monitorizare

- Organizează teste de intercomparare cu laboratoarele agenţiilor pentru protecţia mediului, asigură urmărirea adecvată a acestor teste comparative

- Participă la testele de intercomparare organizate de laboratoarele de referinţă comunitare

- Participă la activităţile de standardizare a metodelor de analiză a poluării mediului întreprinse de laboratoarele comunitare de referinţă sau de către alte organizaţii şi instituţii de profil