Lista instalațiilor care intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Lista instalațiilor care intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Lista instalațiilor EU ETS care au primit certificate alocate...

Anunt

Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în aviație: informații referitor la Brexit, EU ETS și UK ETS Dorim să vă atragem atenția la unele aspecte importante cu...

Autorizatii GES

Autorizatii GES 2021 - 2030 - vol.I Autorizatii GES 2021 - 2030 - vol.II Autorizatii GES 2021 - 2030 - vol.III  Autorizatii GES 2021 - 2030 - vol IV Autorizatii GES 2021...

Legislatie EU ETS

Legislatie nationala Legislatie europeana Ghiduri plan de monitorizare

ETS - faza a IV-a

DOCUMENTE ALOCARE Document de orientare nr. 1 privind metodologia de alocare cu titlu gratuit şi armonizată a EU-ETS după anul 2020 Document de orientare nr. 2 privind metodologia...

Raportarea sub art. 21

Lista valorilor nationale ale FE si PCN

Lista valorilor nationale ale FE si PCN - 2017 Lista valorilor nationale ale FE si PCN - 2018 Lista valorilor nationale ale FE si PCN - 2019 Lista valorilor nationale ale FE si PCN...

Lista operatorilor neconformi

Emisii verificate

Emisii verificate instalatii Emisii verificate instalatii 2021-2030 FINAL Emisii verificate aviatie 2012-2020 Emisii verificate aviatie 2021-2030  

Formulare

Formulare Faza a IV-a PM 2021-2030 si anexe Raport privind nivelul de activitate Raport monitorizare_ro_2021-2030 Raport imbunatatire actualizat 2022 Planul metodologic...

Informatii achitare tarife

Beneficiar: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Cont ANPM Cod IBAN: RO88TREZ7005032XXX001110 CUI :16462898 ATCP-Mun. Bucuresti (Activitate de Trezorerie si...