Guidance for eSPIRS beta-testers

Hazard & Operability Analysis (HAZOP)

Hazard & Operability Analysis (HAZOP)

Ghid referitor la Realizarea si evaluarea rapoartelor de securitate

Ghid  referitor la  Realizarea si evaluarea rapoartelor de securitate 

Aplicarea articolului 8 „Efectul de domino“ al Dir. 96/82/CE (SEVESO II)

Aplicarea articolului 8 „Efectul de domino" al Dir. 96/82/CE (SEVESO II)

Ghid pentru Elaborarea planului intern de urgenta (conform art. 11 HG 95/2003)

Ghid  pentru Elaborarea planului intern de urgenta  (conform art. 11 HG 95/2003)

Ghid pentru Elaborarea planului extern de urgenta (conform art. 11 HG 95/2003)

Ghid  pentru  Elaborarea planului extern de urgenta  (conform art. 11 HG 95/2003)

Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce implică substanţe periculoase

Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce implică substanţe periculoase

The Control of Major Accident Hazards Regulations 2015

The Control of Major Accident Hazards Regulations 2015

Directive 2012/18/EC – Seveso III Questions & Answers

Directive 2012/18/EC – Seveso III Questions & Answers

Final report Annex 1: Elements to be considered in the initial screening (Task 1)

Final report Annex 1: Elements to be considered in the initial screening (Task 1)

Final report Annex 2: Consequence Assessment Methods for Human Health (Task 2)

Final report Annex 2: Consequence Assessment Methods for Human Health (Task 2) 

Ghid de redactare a fișelor cu date de securitate, Versiunea 3.1, Noiembrie 2015

Ghid de redactare a fișelor cu date de securitate, Versiunea 3.1, Noiembrie 2015

Evaluer la gravité des conséquences environnementales d’un accident

Evaluer la gravité des conséquences environnementales d’un accident

SEVESO III - Maîtriser la dangerosité des substances chimiques pour aller vers plus de sécurité

SEVESO III - Maîtriser la dangerosité des substances chimiques pour aller vers plus de sécurité

Prise en compte des déchets dans la détermination du statut Seveso d'un établissement

Prise en compte des déchets dans la détermination du statut Seveso d'un établissement