Generalitati

Toate instalatiile autorizate pentru coincinerarea/incinerarea deseurilor de pe teritoriul Romaniei fac obiectul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, care a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Instalatiile de incinerare a deseurilor municipale solide trebuie sa respecte  valoarea eficientei energetice conform Directivei 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, Anexa II, punctul R1 si in acest caz operatia de incinerare poate fi considerata o operatiune de valorificare.


Distinctie incineratoare deseuri municipale solide cu valorificare energetica-eliminare

Ghid R1 eficienta energetica numai pentru cazul incineratoarelor de deseuri municipale solide

R1 climate factor report final

Incinerare deseuri BREF

Ordinul 1226/2012 Norme tehnice privind gestionarea deseurilor din activitati medicale

Ordinul 1279/2012 Criterii evaluare echipamente decontaminare termica a deseurilor medicale

Regulamentul 1069/2009 privind subprodusele de origine animala si produse derivate

Regulamentul 142/2011 de punere in aplicare a Regulamentului 1069/2009 privind subprodusele de origine animala si produse derivate

Operatori economici autorizati pentru coincinerarea deseurilor la 1 septembrie 2014

Operatori economici autorizati pentru incinerarea deseurilor la 1 septembrie 2014

Operatori economici autorizati pentru incinerarea-coincinerarea deseurilor proprii la 1 septembrie 2014

Operatori economici autorizati pentru tratarea la temperaturi scazute deseurilor medicale la 1 martie 2015