Înapoi

REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de director, clasa I, grad II la Direcția Schimbări Climatice din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 10.09.2019 (proba scrisă)

REZULTATUL

 

selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de director, clasa I, grad II la Direcția Schimbări Climatice din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 10.09.2019 (proba scrisă)

 

Nr.

Crt.

Funcţia publică

vacantă

Nr.

Posturi

Candidaţii înscrişi

Rezultatul selecţiei de dosare concurs

Motivul respingerii dosarului de concurs

Direcția Schimbări Climatice

 

1

DIRECTOR

1

BĂDESCU Rodica Cristina

ADMIS

-

2

DIRECTOR

1

LORENT Daniela Florentina

ADMIS

-

 

3

DIRECTOR

1

ROȘU Mihaela

ADMIS

-

 

În data de 21.08.2019 la ora 11:00 secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele selecţiei de dosare atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.

Termenul limită de depunere a contestaţiilor este: până la ora 11:00 în data de 22.08.2019.