Înapoi

REZULTATELE FINALE ale concursului de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate – Direcția Buget, Fiananțe, Administrativ din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 19.04.2019

REZULTATELE FINALE

ale concursului de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate – Direcția Buget, Fiananțe, Administrativ din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 19.04.2019

 

Nr.

crt

Funcţia publică vacantă

Nr.

posturi

Nume prenume candidat

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Punctaj

final

Rezultatul

concursului

Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate – Direcția Buget, Fiananțe, Administrativ

1.

Consilier superior

1

Gabriela BĂLAȘA

66 puncte

80,33 puncte

146,33 puncte

ADMIS

 

        În data de 22.04.2018, la ora 14:00, secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele finale ale concursului              atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.