Înapoi

REZULTATELE FINALE ale concursului de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Deșeuri – Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 27.05.2019

REZULTATELE FINALE

ale concursului de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Deșeuri – Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 27.05.2019

 

Nr.

crt

Funcţia publică vacantă

Nr.

Post-uri

Nume prenume candidat

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Punctaj

final

Rezultatul

concursului

Serviciul Deșeuri – Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol

1.

Consilier superior

1

Botez Oana

55 puncte

70 puncte

125 puncte

ADMIS

În data de 29.05.2019, la ora 08:30, secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele finale ale concursului atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.