Înapoi

Rezultatele Finale ale examenului de promovare în grad profesional imediat superior organizat în data de 22.04.2019

Rezultatele Finale

ale  examenului  de promovare în grad profesional imediat superior organizat în data de 22.04.2019

 

Nr.crt

Funcţia publică

actuală

Funcţia publică în care promovează

Nume prenume candidat

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Punctaj

final

Rezultatul

concursului

Serviciul Protecția Naturii-Direcția Conservarea Naturii, Biodiversitate

1.

consilier principal

consilier superior

Matei Ileana

93,5 puncte

95,66 puncte

189,16 puncte

ADMIS

Serviciul Autorizări și Evaluare Impact-Direcția Controlul Polării și Reglementări

2.

consilier principal

consilier superior

Ilău Nicoleta

93 puncte

92, 66 puncte

185,66 puncte

ADMIS

 

   În data de 23.04.2019, la ora 10:00, secretarul comisiei de examen a afişat rezultatele finale atât pe site-ul             oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.