Înapoi

REZULTATELE probei interviu pentru concursul de ocupare a unei funcţii contractuale de execuție vacante de șofer la Serviciul Achiziții, Investiții , Administrativ - Direcția Buget, Finanțe, Administrativ în perioada 16.04-19.04.2019

 

REZULTATELE

probei interviu pentru concursul de ocupare a unei funcţii contractuale de execuție vacante de șofer la Serviciul Achiziții, Investiții , Administrativ - Direcția Buget, Finanțe, Administrativ în perioada 16.04-19.04.2019

Funcţia contractuală de execuție vacantă pentru care se organizează concursul:

Șofer la Serviciul Achiziții, Investiții , Administrativ - Direcția Buget, Finanțe, Administrativ

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei interviu

Rezultatul

1.Rada Gabriel

98 puncte

ADMIS

2.Ioniță Ilie

93, 33 puncte

ADMIS

3.Ungureanu Teodor

96 puncte

ADMIS

4.Gheorghe Dumitru

99,66 puncte

ADMIS

5.Roșu Robert Florian

99 puncte

ADMIS

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        În data de 22.04.2019, la ora 09:00, secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele probei interviu atât pe            site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia. Termenul limită de           depunere a contestaţiilor este: până la ora 09:00 în data de 23.04.2019.