Înapoi

REZULTATELE probei scrise pentru concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ – Direcția Buget, Fiananțe, Administrativ din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 21.01.2019 (proba scrisă)

REZULTATELE

probei scrise pentru concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ  – Direcția Buget, Fiananțe, Administrativ din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 21.01.2019 (proba scrisă)

 

Funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul:   

Funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional  superior la  Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ  – Direcția Buget, Fiananțe, Administrativ

 

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

VASILE Andrei

74,33 puncte

ADMIS

 

  În data de 21.01.2019, la ora 13:30, secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele probei scrise atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia.

         Termenul limită de depunere a contestaţiilor este: până la ora 13:30 în data de 22.01.2019.

         Interviul va avea loc in data de 28.01.2019, ora 10:00.