Înapoi

REZULTATELE probei scrise pentru concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacante de șofer la Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ - Direcția Buget, Finanțe, Administrativ în perioada 16.04-19.04.2019

REZULTATELE

probei scrise pentru concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacante de șofer la Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ - Direcția Buget, Finanțe, Administrativ în perioada 16.04-19.04.2019

Funcţia contractuală  de execuție vacantă pentru care se organizează concursul:

Șofer - Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ-Direcția Buget, Finanțe, Administrativ

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

1.Rada Gabriel

50, 66 puncte

ADMIS

2.Manolache Daniel

48 puncte

RESPINS

3.Ioniță Ilie

85 puncte

ADMIS

4.Ungureanu Teodor

55, 66 puncte

ADMIS

5.Gheorghe Dumitru

68 puncte

ADMIS

6.Marin Nicușor

-

ABSENT

7.Roșu Robert Florian

78, 33 puncte

ADMIS

8.Litu Ștefan

-

ABSENT

9.Paraschiv George Cătălin

-

ABSENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  În data de 17.04.2019, la ora 09:00, secretarul comisiei de concurs a afişat rezultatele probei scrise atât pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cât și la avizierul acesteia. Termenul limită de depunere a contestaţiilor este: până la ora 09:00 în data de 18.04.2019.

  Interviul va avea loc în data de 19.04.2019, ora 10:00.