Fişa de post cadru aferentă funcţiei publice de director executiv al APM-urilor

Fişa de post cadru aferentă funcţiei publice de director executiv al APM-urilor

ROF-ul cadru al APM-urilor

ROF-ul cadru al APM-urilor Decizia nr.920/24.10.2016 de modificare ROF APM 2016

Decizia nr. 620/05.11.2012 pentru aprobarea ROF-ului cadru al APM –urilor

Decizia nr. 620/05.11.2012 pentru aprobarea ROF-ului cadru al APM –urilor