Înapoi

Emisii poluanţi atmosferici

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, conferite în baza Hotărârii de Guvern Nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

 

Context legal

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a fost infiintaţă în anul 2004 într-o perioada de reforme instituţionale majore în domeniul protecţiei mediului.

Aderarea României la Uniunea Europeana a constituit pentru societatea românească un obiectiv strategic fundamenta. În baza Hotărârii de Guvern Nr. 459 din 19 mai 2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului au fost redefinite funcţiile şi atribuţiile astfel încât să se asigure cadrul legal necesar îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Capitolul 22 din Documentul de poziţie. Trebuie menţionat faptul că, la acea dată, prin trecerea agenţiilor regionale şi judeţene pentru portecţia mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului s-a creat cadrul necesar implementării legislaţiei şi reglementărilor comunitare la termenele stabilite.

 

Misiune

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este menită să acţioneze pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al României. Misiunea agenţiei noastre, ca de altfel şi a celor 42 de agenţii judeţene, aflate în subordine directă este de a asigura un mediu mai bun în România pentru generaţiile prezente şi viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • planificarea strategică de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional şi local;
 • raportările către Agenţia Europeană de Mediu, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

 

Responsabilităţi

 • asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila;
 • implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului;
 • coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel naţional, regional si local;
 • reprezentarea in domeniul protecţiei mediului in relaţiile interne si externe, conform mandatului acordat de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 • autorizarea activitatilor cu impact potenţial asupra mediului si asigurarea conformării cu prevederile legale;
 • asigurarea funcţionarii laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, zgomot si vibraţii, precum şi pentru radioactivitate;
 • coordonarea realizării planurilor de acţiune sectoriale şi a planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului.