Transparenta venituri salariale

homepage

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

 

Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti

(Accesul se face din Soseaua Virtutii, zona Pod Ciurel Click pentru harta )

Tel 021/4301402, Fax 021/4301523

e-mail: office[@]apmif.anpm.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL Luni -Joi 9.00 - 13.00, Vineri 9.00 - 12.00

PROGRAM DE AUDIENTE DIRECTOR EXECUTIV GABRIELA DOROJAN

LUNI, MARTI, JOI 09.00 - 13.00

 

                                   ANUNT!

 

 

                  Ţinȃnd cont de prevederile Decretului 195/2020- privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul Romȃniei,  începȃnd cu data de 18.03.2020 APM Ilfov suspendă activitatea cu publicul, pe o perioadă de 30 zile.

 

            APM Ilfov va primi documentaţiile/raportările/orice alte solicitări, în format electronic  la adresa de email: office@apmif.anpm.ro sau prin posta, la adresa: Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, Bucuresti. În  vederea evitării pe cȃt posibil, a contactului direct între persoane, recomandăm persoanelor fizice şi juridice utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Avem rugămintea sa transmiteţi documentaţiile complete, conform informaţiilor de pe site-ul APM Ilfov, secţiunea Reglementari: http://apmif.anpm.ro/web/apm-ilfov/reglementari.

Pentru relatii suplimentare puteţi suna la numărul de telefon:  021.430.14.02, iar pentru consultanţă privind emiterea actelor de reglementare la numarul de telefon:0767583702.

        

             Totodata, vă asigurăm că instituţia noastră va trata cu seriozitate şi promptitudine toate solicitările primite online sau prin posta, respectand termenele procedurale, conform legislatiei în vigoare. APM Ilfov prin măsurile luate va asigura desfăşurarea optimă a activităţii în relaţia cu agenţii economici, celelalte instituţii publice şi întreaga societate civilă.

 

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

 

 Efectuarea platilor, reprezentand taxe/tarife pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de mediu, emise de institutia mai sus mentionata, se va efectua prin intermediul Oficiilor Postale sau a Bancilor/Trezoreriilor, cu urmatoarele date:

APM Ilfov
Cod Fiscal 9828989
Cont RO88TREZ4215032 XXX000366
Trezorerie Ilfov

La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta/OP (emisa de Oficiul Postal/ cu viza banci/trezoreriei pentru plati cu OP), care fac dovada platii.

 

NOUTATE LEGISLATIVA

TITULARII AUTORIZAŢIILOR DE MEDIU ŞI AUTORIZAŢIILOR INTEGRATE DE MEDIU AU OBLIGATIA SA SOLICITE VIZAREA ANUALA A ACESTORA, CU MINIMUM 60 DE ZILE INAINTE DE ZIUA SI LUNA IN CARE AU FOST EMISE ACESTEA, CONFORM ORD. MINISTERULUI MEDIULUI NR. 1171 DIN 05.11.2018, PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I NR. 967/15.11.2018.

IN CAZ CONTRAR, AUTORIZAŢIILE DE MEDIU ŞI AUTORIZAŢIILE INTEGRATE DE MEDIU ISI PIERD VALABILITATEA.

PENTRU RELATII SUPLIMENTARE, VA RUGAM SA VA ADRESATI BIROULUI DE RELATII CU PUBLICUL DIN CADRUL APM ILFOV.