Back

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare - modificările aduse proiectului „Reabilitare DN 66 Bumbeşti-Jiu – Petroşani, km 93+500 - km 126 +000”, amplasat în judeţele Hunedoara şi Gorj, titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare  - modificările aduse proiectului „Reabilitare DN 66 Bumbeşti-Jiu – Petroşani, km 93+500 - km 126 +000”, amplasat în judeţele Hunedoara şi Gorj, titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, nu se supun evaluării impactului asupra mediului şi nu se supun evaluării adecvate.

Proiectul Deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

- Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni – joi între orele 0800 - 1630 şi vineri între orele 0800 – 1400 ;

- Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA,  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti.

 

Proiectul Deciziei etapei de încadrare este afişat pe pagina web a ANPM (www.anpm.ro) accesând  domeniul Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul Deciziei etapei de încadrare  zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, precum şi la următoarea adresă de e-mail: autorizari@anpm.ro, în termen de 8 zile de la publicare, până la data de  05.10.2017.

 

                                      Data afişării anunţului pe site

                                                       27.09.2017