Back

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare prin care proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana”, propus a fi amplasat în Jud. Ilfov și Jud. Giurgiu, titular Compania Naţională de Căi Ferate – CFR - SA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – ANPM

   

    Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare prin care proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana”, propus a fi amplasat în Jud. Ilfov și Jud. Giurgiu, titular Compania Naţională de Căi Ferate – CFR - SA.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, în zilele de luni-joi, între orele 8 - 16,30 și vineri între orele 8-14, precum şi pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.05.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).