Back

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7) și alin. XI din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul EMAS Managementul Riscului - Direcția Controlul Poluării și Reglementări 15.07.2024 (proba scrisă)