Back

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului selecteaza un partener norvegian pentru implementarea proiectului “Monitorizare si Suport decizional in domeniul Radioactivitatii” finantat prin EEA Grants Ro 04- “Reducerea substantelor periculoase”

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului selecteaza un partener norvegian pentru implementarea proiectului "Monitorizare si Suport decizional in domeniul Radioactivitatii" finantat prin EEA Grants Ro 04- "Reducerea substantelor periculoase"

Principalele activitati ale proiectului:

 • Activitatea 1. Managementul proiectului
 • Activitatea 2. Auditul proiectului
 • Activitatea 3. Informare si publicitate
 • Subactivitatea 3.1. Realizarea paginii WEB a proiectului
 • Activitatea 4. Achizitii publice
 • Activitatea 5. – Actualizarea și conformarea sistemului informatic de monitorizare a radioactivității mediului la cerințele directivei Inspire :
 • Subactivitatea 5.1 Analiza sistemului de monitorizare a radioactivității mediului din punctul de vedere al compatibilității  metadatelor și seturilor de date spațiale la cerințele directivei Inspire
 • Subactivitatea 5.2 Up-grade-ul Rețelei Naționale de Monitorizare a Radioactivității Mediului la cerințele directivei Inspire;
 • Subactivitatea 5.3 Up-grade-ul aplicațiilor operaționale din SIM care preiau datele din sistemul de monitorizare a radioactivității mediului, în vederea prelucrării lor și transmiterii către CE;
 • Subactivitatea 5.4 Dezvoltarea unui sistem de încarcare automată a datelor de radioactivitatea mediului în geoportalul Inspire România, în conformitate cu cerințele directivei Inspire
 • Activitatea 6. Elaborarea registrului național digital al poluatorilor din domeniul radioactivității
 • Subactivitatea 6.1 Crearea de interfețe (subsisteme) în cadrul sistemelor informatice ale ANPM care monitorizează poluatorii din domeniul radioactivității
 • Activitatea 7. – Dezvoltarea unor mecanisme de prognoză, evaluare și reducere a impactului radioactivității asupra mediului și populației
 • Subactivitatatea 7.1 Realizarea unui studiu de evaluare a riscurilor cu scopul elaborarii unor prognoze și scenarii privind modul în care mediul si populatia pot fi afectate de radioactivitate
 • Subactivitatea 7.2 Dezvoltarea unei aplicații informatice privind evaluarea riscului asupra  mediului și populației produs de radioactivitate
 • Subactivitatea 7.3 Instruirea teoretică și practică pentru utilizarea aplicației de evaluare a riscului asupra mediului și populației pentru 70 de persoane
 • Subactivitatea 7.4 Instruirea teoretica și practica pentru utilizarea aplicațiilor informatice dezvoltate în cadrul proiectului pentru 70 de persoane
 • Activitatea 8 – Sprijin pentru elaborarea politicilor de prevenire a efectelor negative si reducere a substantelor periculoase din domeniul radioactivitatii
 • Subactivitatatea 8.1 Elaborarea de metodologii de estimare a riscului pentru mediu și sănătatea populației produs de prezența poluanților în mediu
 • Subactivitatea 8.2 Elaborarea unui ghid pentru factorii de decizie, în scopul reducerii poluării mediului în situația funcționării normale și în situații de urgență
 • Activitatea 9. – Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul radioactivității mediului
 • Subactivitatea 9.1 Organizarea unui workshop privind analiza și interpretarea datelor și estimarea evoluției în timp a poluanților radioactivi.
 • Subactivitatea 9.2 Organizarea unei conferinte nationale privind relația dintre parametrii fizico-chimici ai unei probe de mediu și radiochimici în scopul monitorizării eficiente a radioactivității mediului
 • Subactivitatea 9.3. Realizarea unui schimb de experienta la Autoritatea de protectie impotriva radiatiei din Norvegia pentru identificarea bunelor practici in cuantificarea efectelor adverse adverse produse de poluanții radioactivi asupra mediului și sanătății populației

Cerinte minime: Partenerul trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte:

-sa fie o companie privata, un ONG sau o institutie publica cu sediul in Norvegia

-sa fi implementat cel putin un proiect care sa fi avut activitati de dezvoltare software

Ofertele se trimit pe fax la nr: 0040.21.207.11.01. sau pe email: office@anpm.ro pana la data de 10.11.2014