Back

Anunt privind Decizia etapei de incadrare pentru proiect Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa – Gătaia – Denta

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv în context transfrontalier, pentru proiectul „Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa – Gătaia – Denta, județul Caraș Severin și județul Timiș”, propus a fi amplasat în judeţele judeţele Caraș Severin și Timiș, titular Administrația Bazinală de Apă Banat.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330, la adresa de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

        2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Comentariile/Observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.11.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ).