Back

Anunț de luare a deciziei etapei de incadrare privind modificările aduse proiectului „Drum expres Craiova - Pitești”, titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

ANUNŢ  PUBLIC

privind luarea decizia etapei de încadrare

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare privind modificările aduse proiectului „Drum expres Craiova – Piteşti”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al județelor Dolj, Olt și Argeș, titular Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. : nu se supun evaluării impactuluii asupra mediului, nu se supun evaluării adecvate şi nu se supun evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Având în vedere legislația privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, până la ieșirea din starea de alertă, proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate doar online pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Observaţiile publicului se primesc zilnic prin poștă, la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, din Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, București, cod 060031, prin fax la nr. 0212071103 și online la următoarea adresă de e-mail: office@anpm.ro .

Data afişării anunţului pe site 06.10.2021