Back

Anunț privind luarea deciziei de emitere a autorizației de mediu- titular SC TEF LOGISTICĂ FEROVIARĂ SRL

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de transport de marfă pe cale ferată – cod CAEN 4920- Rev. 2 și activității de servicii anexe pentru transporturile terestre  cod CAEN 5221 – Rev. 2, titular S.C. TEF LOGISTICĂ FEROVIARĂ S.R.L

          Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până vineri între orele 800-1600, la sediul ANPM Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti.

          În conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007, modificat şi completat prin O.M. nr. 1298/2011, art. 13, alin.(2) „Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu”.