Back

Anunț privind luarea Deciziei etapei de încadrare în scopul conformării cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Acordului de mediu nr.4/30.10.2017 emis de ANPM pentru proiectul „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Magistrala 6: 1mai – Otopeni”, amplasat în Municipiului Bucureşti şi localitatea Otopeni, judeţul Ilfov, titular S.C. METROREX S.A.

Anunţ public

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare în scopul conformării cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Acordului de mediu nr.4/30.10.2017 emis de ANPM pentru proiectul Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Magistrala 6: 1mai – Otopeni”, amplasat în Municipiului Bucureşti şi localitatea Otopeni, judeţul Ilfov, titular S.C. METROREX S.A.,

 nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul Deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

- Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni – joi între orele 0800 - 1630 şi vineri între orele 0800 – 1400 ;

- S.C. METROREX S.A, Bdul. Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, Bucureşti;

- S.C. METROUL S.A, Str. Gutenberg nr. 3bis, sector 5, Bucureşti.

Proiectul Deciziei etapei de încadrare este afişat pe pagina web a ANPM (www.anpm.ro) accesând  domeniul Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul Deciziei etapei de încadrare, zilnic, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, precum şi la următoarea adresă de e-mail: autorizari@anpm.ro, în termen de 8 zile de la publicare, până la data de 19.07.2018.