Back

Anunt privind luarea deciziei etapei de incadrare pentru proiectul „Amenajarea complexă Vârfu Câmpului pe râul Siret, judeţele Suceava şi Botoşani – continuare lucrări in vederea finalizării obiectivului de investiții”, titular Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Siret

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

- se supune evaluării impactului asupra mediului,

- se supune evaluării adecvate,

- nu se evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajarea complexă Vârfu Câmpului pe râul Siret, judeţele Suceava şi Botoşani – continuare lucrări in vederea finalizării obiectivului de investiții”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Zvoriştea şi Zamostea, judeţul Suceava și al comunelor Vârfu Câmpului şi Cândeşti judeţul Botoşani, titular Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Siret.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti în zilele de luni - joi, între orele 0800  - 1600 şi vineri între orele 0800  - 1400   precum şi la următoarea adresă de internet: www.anpm.ro accesând domeniul Reglementări/Acordul de mediu/Documentaţii procedura EIM şi EA.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului precum şi la următoarea adresă de e-mail: autorizari@anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.