Back

Anunt public de luarea deciziei etapei de încadrare pentru modificările aduse proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighişoara”, titular Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA.

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare prin care modificările aduse proiectului nu se supun evaluării impactului asupra mediului, nu se supun evaluării adecvate și nu se supun evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru modificările aduse proiectului de investiţie „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighişoara”, propuse a fi amplasate în județele Brașov și Mureș, titular Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA.

Având în vedere HG nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și actele normative ulterioare privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, până la ieșirea din starea de alertă, informaţiile privind proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate doar online la următoarea adresă de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte de reglementare.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.