Back

Anunt public privin luarea deciziei etapei de incadrare, pentru proiectul “Conductă de transport gaze naturale zona Ţărmul Mării Negre - Podişor”

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în calitate de autoritate competentă pentru protecţia mediului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Conductă de transport gaze naturale zona Ţărmul Mării Negre - Podişor” , propus a fi realizat în judeţele Constanţa, Giurgiu şi Călăraşi.

Proiectul Deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de Luni - Joi, între orele 0830 - 1600 şi Vineri între orele 0830 - 1330, precum şi la următoarea adresă de internet : www.anpm.ro, accesând domeniul Reglementări/Acord de mediu/Drafturi acte de reglementare.

1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la publicarea prezentului anunţ.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de Luni - Joi, între orele 0830 - 1600 şi Vineri între orele 0830 - 1330, precum şi la următoarea adresă de  e-mail: office@anpm.ro, până la data de  07.03 2017 (în termen de 13 zile de la data afişării anunţului).

 

    Data afişării anunţului pe site

21.02.2016