Back

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Conductă de transport gaze naturale DN 600 Mihai Bravu- Siliștea și transformare în conductă godevilabilă: Tronson Mihai Bravu-Peceneaga, Tronson Peceneaga-Gropeni, Tronson Gropeni-Siliștea, Lot 1 - Subtraversare Dunăre braț Măcin; Lot 2 – Subtraversare Dunăre braț Borcea”, titular SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

             Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul  procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conductă de transport gaze naturale DN 600 Mihai Bravu- Siliștea și transformare în conductă godevilabilă: Tronson Mihai Bravu-Peceneaga, Tronson Peceneaga-Gropeni, Tronson Gropeni-Siliștea, Lot 1 - Subtraversare Dunăre braț Măcin; Lot 2 – Subtraversare Dunăre braț Borcea”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al județelor Tulcea și Brăila: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

               Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330, la adresa de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare

            Comentariile/Observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ.