Back

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitarea liniei de cale ferata Focșani-Roman, titular Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – ANPM

            Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului:

proiectul “Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman” propus a fi realizat pe teritoriul județelor Neamț, Vrancea și Bacău, titular  Compania Națională de Căi Ferate CFR - S.A., se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă   

  • Proiectul Deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina web a ANPM (www.anpm.ro) accesând  domeniul Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul Deciziei etapei de încadrare, la următoarea adresă de e-mail: autorizari@anpm.ro, în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunț.