Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul „LEA 400 kV dublu circuit Gutinaș - Smârdan”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LEA 400 kV dublu circuit Gutinaș - Smârdan”, propus a fi amplasat în judeţele Bacău, Vrancea, Galați, titular Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și pentru care ANPM a emis Acordul de mediu nr. 8/27.11.2013 și Decizia etapei de încadrare nr. 23/15.10.2015.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330, precum și la adresa de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

        2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Comentariile/Observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până în data de 27.06.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ).