Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Modernizare DN 28B Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000 -76+758”, titular C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași

ANUNȚ PUBLIC

      

          Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Modernizare DN 28B Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000 -76+758” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al județelor Botoșani și Iași, titular C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iași.

        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

  • Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti
  • C.N.A.I.R. S.A. – Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași, str. Gheorghe Asachi, nr.19, Iași, jud. Iași.

în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330,

precum şi pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea  Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.