Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru revizuirea acordului de mediu pentru proiectul "Autostrada Brasov – Oradea, Sector Ogra - Bors”, titular CNAIR

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

          Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare care nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru modificările aduse proiectului ”Autrostrada Braşov – Oradea, Sector Ogra – Borş”, propuse a fi amplasate în localitatea Biharia, jud. Bihor, titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de Luni - Joi, între orele 0800 - 1600 şi Vineri între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.