Back

Anunț privind depunerea solicitării privind modificările aduse proiectului „Stabilizare și consolidare versanți DN 57 km 4+093 – Km 93+100”, titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

ANUNŢ  PUBLIC

privind depunerea solicitării privind modificările aduse proiectului

„Stabilizare și consolidare versanți DN 57 km 4+093 – Km 93+100”

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării privind modificările aduse proiectului „Stabilizare și consolidare versanți DN 57 km 4+093 – Km 93+100”, titular Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Având în vedere HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și actele normative ulterioare privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, până la ieșirea din starea de alertă, informaţiile privind Memoriul de prezentare pentru proiectul mai sus menționat pot fi consultate doar online pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Documentații procedura EIA și EA.

Observaţiile publicului se primesc zilnic prin poștă, la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, din Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, București, cod 060031, prin fax la nr. 0212071103 și online la următoarea adresă de e-mail: office@anpm.ro