Back

Anunt public privind emiterea autorizatiei de mediu pentru SC LTE-RAIL ROMÂNIA SRL

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

 

face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea la nivel național a activităţilor de „transporturi de marfă pe calea ferată” cod CAEN Rev.2 - 4920 și “activități de servicii anexe pentru transporturi terestre” cod CAEN Rev.2-5221, titular SC LTE-RAIL ROMÂNIA SRL.

   Având în vedere declararea și prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, până la ieșirea din starea de alertă, documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la cerere.

          În conformitate cu prevederile O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare, art.13, alin.(2) „Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu”.