Back

Anunt public privind emiterea autorizatiei de mediu pentru SC PIKANORE SRL

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

 

face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru SC PIKANORE SRL, pentru desfăşurarea la terți și/sau în afara sediilor proprii, la nivel național a activităților:

  Cod CAEN 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

  Cod CAEN 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;

  Cod CAEN 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

  Cod CAEN 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

  Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

  Cod CAEN 3900 - Activități și servicii de decontaminare;

  Cod CAEN 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

  Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri.

Având în vedere HG nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, HG nr.476/2020, HG nr.553/2020, HG nr.668/2020, HG nr.782/2020 și HG nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, până la ieșirea din starea de alertă documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate doar la cerere.

După încetarea stării de alertă pe teritoriul României, documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 la sediul ANPM Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti.

          Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu.