Back

Anunt public privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” SA

                   AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ” SA, pentru desfăşurarea activităților: transport de marfă pe calea ferată cod CAEN Rev.2 – 4920 (cod CAEN Rev.1 – 6010), activități de servicii anexe pentru transporturi terestre cod CAEN Rev.2 – 5221 (cod CAEN Rev.1 – 6010).

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 la sediul ANPM Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti.

În conformitate cu prevederile O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare - decizia de emitere a autorizaţiei de mediu poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu.