Back

Anunt public privind emiterea autorizatiei de mediu SC RUDENI GRUP SRL

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

 

face publică decizia de emitere a autorizației de mediu pentru desfășurarea la nivel național și la punctele de lucru din Oraș Corabia, Strada C.A. ROSETTI nr. 62, Județul Olt și din Comuna Slobozia Moară, Tarla 56, Parcela 1623/2/13, Județul Dâmbovița, titular SC RUDENI GRUP SRL, a activităților: Colectarea deșeurilor nepericuloase - Cod CAEN Rev. 2 - 3811, Transporturi rutiere de mărfuri - Cod CAEN Rev. 2 - 4941, Recuperarea materialelor reciclabile sortate - Cod CAEN Rev. 2 - 3832, Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  - Cod CAEN Rev. 2 - 3821, Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor - Cod CAEN Rev. 2 - 4677.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi între orele 08:00-16:00 și vineri între orele 08:00-13:00 la sediul ANPM din Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, București.

În conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare- Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului, eliberează autorizația de mediu.