Back

Anunţ public privind luarea deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun Româno – Bulgar al Dunării – FAST DANUBE”, titular Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu

 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării" – FAST DANUBE amplasat în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu și Călărași, titular Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenței, nr.294, Sector 6, București în zilele de luni - joi, între orele 08.00 – 16.30 și vineri, între orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet - www.anpm.ro\Reglementari\Acordul de mediu\Drafturi acte de reglementare.

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenței, nr.294, Sector 6, București, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.