Back

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare pentru modificarile aduse proiectului „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum şi a asigurării capacităţii de transport spre Republica Moldova”

Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare  - modificările aduse proiectului „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum şi a asigurării capacităţii de transport spre Republica Moldova”,  propus a fi amplasat în judeţele Bacău, Neamţ şi Iaşi, titular S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș, nu se supun evaluării impactului asupra mediului şi nu se supun evaluării adecvate.

Proiectul Deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

- Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni – joi între orele 0800 - 1630 şi vineri între orele 0800 – 1400 ;

- S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu sediul în P-ţa  C. I. Motaş  nr. 1,  Mediaș, jud. Sibiu, în zilele de luni – vineri, între orele 09.00-13.00.

Proiectul Deciziei etapei de încadrare este afişat pe pagina web a ANPM (www.anpm.ro) accesând  domeniul Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul Deciziei etapei de încadrare, zilnic, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, precum şi la următoarea adresă de e-mail: autorizari@anpm.ro, în termen de 8 zile de la publicare.