Back

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Autostrada Sebeș – Turda”, titular Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

ANUNȚ PUBLIC

Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru modificările aduse proiectului „Autostrada Sebeș - Turda”, amplasat pe teritoriul administrativ al județului Alba, titular Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.

        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

  • Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti
  • Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București, 

în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330,

precum şi pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea  Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.