Back

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Autostrada Sibiu Pitești”, titular Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

ANUNȚ PUBLIC

   

          Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Autostrada Sibiu Pitești, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al județelor  Sibiu, Vâlcea și Argeș, titular Compania Naţională de Administrarea Infrastructurii Rutiere SA.

        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul - Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330, precum şi pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea  Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.03.2018, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@anpm.ro, până la data de  20.03.2018 (în termen de 13 zile de la data afişării anunţului).